Механично пречистване

– груби прътови решетки
– фини решетки
– стъпкови решетки
– барабнни сита с външно и вътрешно захранване
– вертикални шнекови решетки
– кошови решетки
– статични решетки
– микросита
– макросита
– комбинирани съоръжения за механично пречистване
– класификатори за пясък
– сепаратори
– флотатори
– компактиращи шнекове
– транспортни шнекове
– лентови транспортьори

Биологично пречистване

– аерационни системи с дискови дифузери
– аерационни системи с тръбни дифузер
– повърхностни аератори
– миксер-аератори
– въздуходувки
– флоумейкъри
– фиксирана биомаса
– декантери за SBR

Утайки и утайково стопанство

– радиални утайкочистачи
– линейни утайкочистачи
– верижни утайкочистачи
– утайкоуплътнители  и сгъстители
– лентови филтърпреси
– декантерни центрофуги
– камерни филтърпреси
– механични сгъстители
– мацератори и дробилки
– инсталации за подготовка на полимер
– дозаторни инсталации за железен трихлорид
– варови дозаторни инсталации
– силози за вар
– смесители за утайки – едношнекови и двушнекови
– соларни изсушителни инсталации
– лентови изсушителни инсталации
– UV  инсталации за обеззаразяване – канални и тръбни

Биогаз

– миксери утайка в метентанкове – вертикални пропелерни и наклонени 45градусови пропелерни
– газхолдери
– факел за изгаряне на биогаз
– ко-генератори
– топлообменници
– бойлери и водосъдържатели
– скрубери

Модулни пречиствателни станции

– модулни станции SBR
– модулни станции MBR
– модулни станции MBBR

Питейно водни

– микро сита
– макро сита
– ламелни утаители
– дънни дренажни системи “Johnson”
– дренажни системи с филтърни дюзи
– озонатори – захранвани с кислород и с въздух
– хлораторни инсталации