Енерпром ЕООД предлага на своите клиенти набор от сервизни услуги, извършвани от мобилни групи на място в обектите. Тези услуги включват дейности по диагностика и подмяна на дефектирало ел.оборудване, както и установяване на причините за появата на отказ. Помощ и консултации при експлоатацията на електроинсталации и системи за автоматизация. Монтажни и пусково-наладъчни дейности. Инсталиране, настройки, тест и пуск на честотни регулатори, софтстартери, контролно-измервателни прибори и електрозадвижвания от различни производители.
Като допълнение към сервизното обслужване можем да предложим абонаментна дистанционна поддръжка на изградените от нас системи за автоматизация и управление.

Можете да направите запитване, като изпратите писмо на имейл  enerprom@enerprom.bg , като ни потърсите на телефон +359 87 916 6644  или като попълните формата на страницата ни за контакт.