Политика за събиране и обработване на лични данни

Съгласно действащия от 25.05.2018 г. „Общ регламент за защита на личните данни“, фирма ЕНЕРПРОМ ООД въвежда Политика за събиране и обработване на лични данни.  Информацията в нея цели да обясни как обработваме данните Ви, събрани чрез този Уебсайт.

Защитата на личните данни е от изключителна важност за нас. Ограничаваме събирането на лични данни до минимум.
В качеството си на администратор на лични данни, свързани с предоставянето на продукти и услуги, “ЕНЕРПРОМ” ООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира данни единствено дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на съответните продукти и услуги и ги пази отговорно и законосъобразно.
Като посетител на сайта www.enerprom.bg не е необходимо да предоставяте никакви лични данни. Въпреки това, “ЕНЕРПРОМ” ООД може да събира предоставени конкретно и доброволно от посетителите лични данни, при използването на предоставената форма за контакт или при запитване по телефон или имейл.
“ЕНЕРПРОМ” ООД няма намерение да предоставя и/или да продава Вашите лични данни на трети лица. Събраната информация ще бъде използвана единствено за целите по предоставяне на продуктите и услугите на “ЕНЕРПРОМ” ООД и осъществяването на комуникация с клиенти.
Събирането, задържането, администрирането, копирането, разпространението, заличаването на тази лична информация ще се извършва в пълно съответствие с Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. за защита на физическите лица по отношение на обработването на лични данни и свободното движение на такива данни (GDPR).

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, възраст, дата на раждане, телефон и други).
Лични данни, разкриващи раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации,  обработка на генетични и/или биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, здравето или данните относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице са специална категория лични данни. “ЕНЕРПРОМ” ООД не обработва такава информация за Вас.

Администратор на личните данни, събирани от уеб сайта www.enerprom.bg е фирма “ЕНЕРПРОМ” ООД, ЕИК: 205203444, с адрес на управление гр. София, ул. „Ралевица“ 72А, e-mail: enerprom@enerprom.bg

Ако решите да използвате формата за контакт, предоставена на сайта се събира информация за Вашите имена, e-mail адрес, фирма която представлявате, както и всякакви други лични данни, които Вие решите да предоставите чрез съобщението Ви. Моля НЕ ни предоставяйте специални лични данни, както са дефинирани по-горе.
При записване на час за среща по телефон или чрез и-мейл се събират имената Ви, телефонният Ви номер и информация за услуга, която Ви интересува.
Целта на събирането и обработването на личните Ви данни е да Ви се предостави желаната от Вас информация, продукт или услуга.

В случай, че не желаете да предоставите личните си данни, когато са изискуеми, е възможно да не може да ви се предостави пълен достъп до исканата от Вас информация или услуга. Въпреки това ще получите достъп и ще можете да използвате останалите части от уеб сайта, за които не изискват предоставянето на каквито и да било лични данни.

Когато използвате контактната форма, предоставена на сайта www.enerprom.bg, при коректно попълнени полета, потвърждение на съгласието с настоящата политика и натискане на бутона „Изпрати“, системата автоматично генерира имейл до нашият адрес enerprom@enerprom.bg със съдържанието на Вашето запитване, както и предоставените лични данни (Вашите имена, имейл адрес и фирма представлявана от Вас) и в този си вид се съхранява на нашия сървър и обработва от наши оторизирани служители.
Когато ни предоставите имейл адреса си, независимо дали изпращате директен имейл на enerprom@enerprom.bg, enerpromltd@gmail.com или изпращате запитване/съобщение през нашата контактна форма, която е поместена на уеб сайта, се съгласявате, че можем да осъществяваме последваща комуникация с Вас. Възможно е да се свържем с Вас чрез имейл и/или обаждане по телефона (ако Вие сте ни предоставили такъв) с информация относно нашите услуги.

За да направим посещенията на уеб сайта ни възможно най-лесни, използваме т. нар. „бисквитки“. Cookies или „бисквитки“ са малки текстови файлове, които се запаметяват на вашия твърд диск. Някои от тях са необходими за да може да работи уеб сайта. Те вече са запаметени на вашия компютър, без ние да сме имали възможността да поискаме Вашето съгласие. Други „бисквитки“ ще се запаметят едва, след като дадете Вашето съгласие.

Важно е да знаете, че всеки браузър може да се настрои така, че да не записва „бисквитки“ или да изтрие вече съществуващи такива. За да се информирате как да направите това, моля консултирайте се с производителя на вашия браузър как да премахнете „бисквитките“.

1. Предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвана единствено за отговор на Вашето запитване, за целите по предоставяне на продукти и услуги на “ЕНЕРПРОМ” ООД и осъществяването на комуникация с клиентите, свързана с предоставяне на продукти и услуги.

2.  Предоставяне на Вашите лични данни при законова заявка
Можем да предоставим Вашите лични данни, когато сме законово задължени да направим това. Подобно задължително споделяне на личните Ви данни може да бъде:
• когато се изисква от призовка, закон или друг юридически процес;
• когато е необходимо за подпомагане на служителите на правоприлагащите органи и/или правителствените служби за прилагане на съответния закон;
• когато е необходимо при разследване на нарушения и/или злоупотреби, свързани с неспазване на подписани договори;
• когато е необходимо при защита от съдебни искове или действия, насочени към нас, от трети страни, включително Вас и/или други потребители;
• когато е необходимо за защита на законните права, собствеността или личната безопасност на нашата компания, на нашите контрагенти или служители.

Личната Ви информация ще бъде съхранявана за период, необходим да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата Политика за събиране и обработване на лични данни, освен ако по закон не се изисква задържане за по-дълъг период. Според вида данни и целите, за които са събрани, е определен срок за съхранение, с изтичането на който информацията се изтрива окончателно.

Ако сте предоставили Ваши лични данни на “ЕНЕРПРОМ” ООД, Вие разполагате със следните възможности по всяко време:
• да проверите точността, пълнотата и актуалността на информацията Ви за контакт чрез запитване към “ЕНЕРПРОМ” ООД;
• право на достъп до личните Ви данни, обработвани от “ЕНЕРПРОМ” ООД;
• право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни;
• правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;
• право да откажете обработване на личните Ви данни. Дори ако оттеглите Вашето съгласие, за запазването и използването на личните Ви данни, отмяната няма да окаже влияние върху правото ни да разкриваме информация, когато ни е разрешена по закон. В случай, че решите да оттеглите съгласието си за използването на Вашите лични данни, можете да го направите чрез съобщение на: enerprom@enerprom.bg;
• право на жалба до Комисия за защита на личните данни (ако считате че са нарушени Вашите права), с адрес гр. София, ул. „Цветан Лазаров“ № 2, П.К. 1592, тел. 02/91-53-518, e-mail: kzld@cpdp.bg.

С цел защита на личните Ви данни от злонамерени лица, при получаване на заявка от Ваша страна, свързана с упражняването на правата Ви е възможно да поискаме допълнителна идентификация, преди да я изпълним.

“ЕНЕРПРОМ” ООД не събира лична информация от деца на възраст под 14 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 14 години, незабавно ще предприемем стъпки, за да я изтрием. Ако родители и/или законни представители открият, че деца под тяхното настойничество са дали данните си на “ЕНЕРПРОМ” ООД, молим да се свържете с нас на посочените адреси за контакт в настоящата политика. Информацията ще бъде изтрита във възможно най-кратък срок.

“ЕНЕРПРОМ” ООД си запазва правото да променя политиката за събиране и обработване на лични данни по всяко време и по свое усмотрение.

При промяна в настоящата политика, на уеб сайта www.enerprom.bg ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за поверителност.