Енерпром ЕООД, със своя екип висококвалифицирани инженери предлага комплексни решения за идеите и нуждите на своите клиенти от изграждане на нови или реновиране и оптимизация на съществуващи електроинсталации. Фирмата извършва предпроектни проучвания, изготвя бюджетни рамки, разработва идейни и работни проекти. Изпълнява строително-монтажни работи по предварително разработени проекти, като при необходимост от корекции съгласува и изготвя екзекутивна документация. Като естествено продължение на горните дейности, Енерпром ЕООД извършва пусково-наладъчни работи и въвеждане в експлоатация на съоръжения и инсталации, придружено от последваща гаранционна и извънгаранционна поддръжка.

Можете да направите запитване, като изпратите писмо на имейл  enerprom@enerprom.bg, enerpromltd@gmail.com  като ни потърсите на телефон +359 87 916 66 25 , +359 87 916 6644 или като попълните формата на страницата ни за контакт.