Локални системи за контрол и управление (SCADA)

Енерпром ЕООД е регистрирана в Камарата на строителите в България за изпълнение на строежи в енергийната инфраструктура от трета до пета категория.

Енерпром ЕООД България е компания, състояща се от екип амбициозни и висококвалифицирани инженери и специалисти с дългогодишен професионален опит. Фирмата работи и се развива в областите на доставка на електрооборудване, производството на електрически табла, инженеринг, автоматизация и системи за контрол на технологични процеси, монтажни и пусково-наладъчни работи, гаранционен и извънгаранционен сервиз.

Доставка на електро-оборудване

За битови или индустриални инсталации.

Шкафове за електро-табла.
Пусково-предпазна и защитна апаратура.
Контролери, монитори, индустриални компютри.
Контролно – измервателни прибори (КИП).
Специализирано оборудване

Инженеринг

Проектиране, оптимизация, консултации

Проучване и изготвяне на задания за проектиране.
Определяне на бюджетни рамки.
Изготвяне на електро-схеми за идейни и работни проекти.
Изпълнение на одобрени проекти.
Изготвяне на екзекутивна документация.

Производство на табла

За промишлени и сградни инсталации

Разпределителни табла.
Табла за битови нужди.
Табла за автоматизация.
Мотор – контрол центрове (МСС).
Контролни и измервателни табла.
Комплексни кондензаторни уредби (ККУ)
Пултове за управление.
Ремонтни и временни табла.
Други специализирани табла.

Автоматизация и Системи за контрол и управление

Разработка, консултации, оборудване, доставка, монтаж

Конфигуриране и програмно осигуряване на PLC, HMI и SCADA за индустрията и промишлеността.
Изграждане на системи за сградна автоматизация (BMS и др.)
Внедряване на системи за енергиен мениджмънт.
Пожароизвестителни инсталации.

Сервизно обслужване

Гаранционно и извънгаранционно

Монтажни и пусково-наладъчни дейности.
Диагностика и ремонт на електрооборудване.
Тест и настойка на контролно – измервателни прибори и честотни инвертори.
Дистанционна (Online) поддръжка.

Пречистване на отпадъчни и питейни води

Механично пречистване

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Биологично пречистване

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Утайки и утайково стопанство

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Биогаз

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Модулни пречиствателни станции

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Питейно водни

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Снимки от нашата работа

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ СНИМКИ