Сертификат EN ISO 9001:2015

Доставка и монтаж на оборудване за енергетиката. Автоматизация, производство на електрически табла и табла за автоматизация.

Удостоверение – Камара на строителите в България

Удостоверение за строител от трета група /Строежи от енергийната инфраструктура/, с обхват Строежи от Трета до Пета категория